RING OSS - 013-266 09 84

Stambyte Linköping

RING OSS - 013-266 09 84

Stambyte

Vi utför stambyte i Linköping men också i övriga Östergötland. Anlita oss för stambyte i Linköping.

Rör och ledningar har en begränsad livslängd. Med tiden behöver de bytas ut för att minimera risken för vattenskador med sprickor i rör eller igentäppta rör. Har ni en fastighet med behov av stambyte i Linköping? Vi tar på oss uppdrag i samband med stambyte i Linköping och övriga Östergötland. 

Vi hjälper både privatpersoner, bostadsrättsföreningar och företag med den första delen i processen för stambyte – rivning och håltagning för stambyte i Linköping. 

Rivning vid stambyte

Gör ni ett stambyte i Linköping i er fastighet eller ert hus kommer ni inte bara få säkrare rör utan också förbättrad funktion där vatten och avlopp rinner lättare. Under ett stambyte i Linköping måste badrumet rivas ut och renoveras enligt dagens byggregler och standard på material och inredning. Vi ser till att ni får bra förutsättningar inför ert stambyte i Linköping med ett bra genomfört grundarbete i form av rivning och håltagning. 

Vi skräddarsyr lösningen efter era önskemål och de behov ni har. Till vår hjälp har vi en stor maskinpark vilket innebär att vi kan utföra all typ av rivning i Linköping. Vi ser även till att rivningsavfall sorteras för att kunna återanvändas, återvinnas eller deponeras på ett tryggt och säkert sätt.

Efter avslutat rivningsarbete vid stambyte i Linköping lämnas fullständig dokumentation på utfört arbete och det omhändertagna rivningsmaterialet. 

Håltagning vid stambyte

Om ni även behöver hjälp med håltagning i samband med stambyte i Linköping hjälper vi er med det. Vi utför håltagning, betongssågning, kärnborrning och diamanthåltagning i de flesta byggnadsmaterial. Med modern utrustning och kunnig personal samt erfaren personal garanterar vi ett professionellt arbete.

Våra tjänster inom håltagning:

  • Betongborrning
  • Golvsågning
  • Spårsågning
  • Väggsågning

Håller tidsramarna vid stambyte

Vi har valt att samla all den kompetens som vi behöver inom vår egen personalstyrka. Det medför att vi kan hålla en hög leveranssäkerhet. Vår personal engagerar sig i våra uppdrag till hundra procent och finns alltid tillgänglig för att slutföra våra del i ert stambyte i Linköping enligt överrenskommelse. 

Kontakta oss för rivning och håltagning vid stambyte i Linköping och övriga Östergötland!