RING OSS - 013-266 09 84

Stambyte Linköping

RING OSS - 013-266 09 84

Stambyte Linköping

Utför rivning och håltagning vid stambyte

Kontakta oss

Stambyte

Vårt företag, Nårsab AB, har lång erfarenhet i branschen. Vi utför rivning och håltagning i samband med stambyte i Linköping åt både företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner. 

Rivning

Vi utför även rivning av bostäder och lokaler både vid renoveringar och stambyte i Linköping. Anlita oss för rivning av alltifrån badrum och kök till fasader, mellanväggar, tak och golv. Vi tar på oss både stora och små uppdrag.

Håltagning

Hos oss får ni även hjälp med håltagning i Linköping – oavsett om det gäller en renovering eller vid samband med ett stambyte i Linköping. Vi utför håltagning, betongsågning, kärnborrning och diamanthåltagning.

Vill du bli kontaktad?

Skriv in dina uppgifter så ringer vi
upp dig inom kort!

Jag godkänner integritetspolicyn.
(Lämna tom)

Stambyte Linköping

Vi utför stambyte i Linköping samt rivning. Kontakta oss för stambyte i Linköping.

Vårt företag, Nårsab AB, har lång erfarenhet i branschen och utför både rivning samt håltagning vid stambyte i Linköping med hög expertis. Vi tar på oss uppdrag i samband med stambyte i Linköping och övriga Östergötland. 

Gör ni ett stambyte i Linköping i er fastighet eller ert hus kommer ni inte bara få säkrare rör utan också en förbättrad funktion där vatten och avlopp rinner lättare.

Kontakta oss för hjälp med rivning och håltagning vid stambyte i Linköping och övriga Östergötland! Vi utför rivning och håltagning vid stambyte i Linköping åt byggrelaterade företag, fastighetsbolag, privatpersoner och bostadsrättsföreningar. 

Stambyte i Linköping

Rör och ledningar har en begränsad livslängd. Med tiden behöver de bytas ut för att minimera risken för vattenskador med sprickor i rör eller igentäppta rör. Har ni en fastighet med behov av stambyte i Linköping? Vi tar på oss uppdrag i samband med stambyte i Linköping och övriga Östergötland. 

Av oss får ni hjälp med rivning och håltagning för stambyte i Linköping. 

Rivning vid stambyte

Under ett stambyte i Linköping måste badrumet rivas ut och renoveras enligt dagens byggregler och standard på material och inredning. Vi ser till att ni får bra förutsättningar inför ert stambyte i Linköping med ett bra genomfört grundarbete i form av rivning och håltagning. 

Vi skräddarsyr lösningen efter era önskemål och de behov ni har. Till vår hjälp har vi en stor maskinpark vilket innebär att vi kan utföra all typ av rivning i Linköping. Vi ser även till att rivningsavfall sorteras för att kunna återanvändas, återvinnas eller deponeras på ett tryggt och säkert sätt.

Efter avslutat rivningsarbete vid stambyte i Linköping lämnas fullständig dokumentation på utfört arbete och det omhändertagna rivningsmaterialet. 

Håltagning vid stambyte

Om ni även behöver hjälp med håltagning i samband med stambyte i Linköping hjälper vi er med det. Vi utför håltagning, betongssågning, kärnborrning och diamanthåltagning i de flesta byggnadsmaterial. Med modern utrustning och kunnig personal samt erfaren personal garanterar vi ett professionellt arbete.

Våra tjänster inom håltagning:

  • Betongborrning
  • Golvsågning
  • Spårsågning
  • Väggsågning

Våra åtgärder mot kund

Ett stambyte i Linköping med tillhörande rivning kan kännas som en stökig process. Det behöver det inte vara. Med vår erfarenhet finns det flera åtgärder som vi vidtar för att inte störa våra kunder eller deras grannar. 

  • Vi spärrar av området där rivningen sker och använder dammfångare för att minimera spridningen av damm.
  • Vi anpassar oss för att minska störningar och buller så mycket som möjligt. 
  • Rivningsmassorna sorteras på plats och placeras i byggsäckar eller containers. Senast dagen efter avslutat arbete, hämtar vi behållarna av den anlitade miljöentreprenören. 

Håller tidsramarna för stambyte

Vi har valt att samla all den kompetens som vi behöver inom vår egen personalstyrka. Det medför att vi kan hålla en hög leveranssäkerhet. Vår personal engagerar sig i våra uppdrag till hundra procent och finns alltid tillgänglig för att slutföra stambyte i Linköping enligt överrenskommelse. 

Helhetslösning av rivning

Vi utför också enskilda tjänster av rivning. Ni kan anlita oss för rivning av alltifrån badrum och kök till fasader, mellanväggar, tak och golv i alla typer av material. Vi tar även på oss uppdrag för rivning av altaner, balkong, garage eller hela hus. 

Om ni behöver hjälp med en rivning skräddarsyr vi arbetet efter era önskemål. Vi utför rivning i Linköping i samband med renovering, ombyggnad eller vid en skada. Vi river på ett säkert sätt och ser till att behålla byggnadens eller lokalens stomme för om- eller tillbyggnad.

Rätt maskiner för rivning

Vi har en stor maskinpark med olika redskap och verktyg. Med vår långa erfarenhet kan vi erbjuda effektiva lösningar och hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. 

Vi utför så kallad selektiv rivning för att varsamt genomföra rivning av det som ska bort från det berörda rummet och särskiljer olika material. Vi använder rivningsrobotar, handsågar och kapmaskiner. Rivningsmaterialet sorteras sedan för att kunna återanvändas, återvinnas eller deponeras på ett tryggt och säkert sätt. 

Passa på att utnyttja möjligheten till rot-avdrag.